SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Lilla Torg Fotbollförening
Fotboll

Kamerabevakning LTFF
2024-03-20 10:37

Lilla Torg FF strävar efter öppenhet och transparens med hur
vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter. Som ett
komplement till vår sekretesspolicy [1] har vi upprättat denna policy
för kamerabevakning avseende vår klubbstuga. Lagstiftningen som reglerar hur kamerabevakning får ske framgår av Dataskyddsförordningen (GDPR)
och regleras i Sverige även genom Kamerabevakningslagen.


VILKA UPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH VAD ÄR ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN?

Vår klubbstuga är utrustad med kamerabevakning med inspelning av
bildupptagning med ljud. Om en person som kan identifieras genom
bildupptagningen utgör inspelningen en video.

Ändamålet med kamerabevakningen och behandlingen av inspelat material
är att förebygga och utreda brott, olyckor och skadegörelse, samt att
stävja obehöriga inpasseringar. Samt att assistera polismyndighet och åklagare vid misstänkt eller konstaterad brottslighet.

                                                                                                                       Syftet med kamerabevakningen är att öka säkerheten och
tryggheten för våra medlemmar, vår personal samt för att skydda
våra tillgångar.

VILKEN ÄR DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN?

Den rättsliga grunden för att vi behandlar dina personuppgifter i
samband med kamerabevakningen är genom en s.k. _intresseavvägning_ i
enlighet med art. 6 p. 1. f) i Dataskyddsförordningen. Vi har gjort
bedömningen att behovet av kamerabevakningen är större än det
intrång i den personliga integriteten som kamerabevakningen kan
innebära för dig som medlem. Vår bedömning är gjord med särskild
hänsyn till det faktum att vår klubblokal är obemannade under större delen
av dygnet och för att därigenom kunna tillse en trygg och säker
miljö för våra medlemmar, samt att kamerabevakningen endast
sker på begränsade ytor. Vidare har vi säkerställt att endast ett
begränsat antal personer har tillgång till det inspelade materialet
och kommer endast använda det inspelade materialet enligt de ändamål
som angivits ovan.

 HUR LÄNGE SPARAS INSPELAT MATERIAL?

Inspelat material sparas endast så länge det behövs för att kunna
fullgöra de ändamål som inspelningen samlats in för enligt denna
policy, dock längst i 30 dagar, varefter det raderas automatiskt. Vi
kan komma att spara materialet längre än 30 dagar om det behövs för
att följa lagkrav eller tillvarata rättsliga intressen, t ex om det
pågår en juridisk process.

VEM HAR TILLGÅNG TILL INSPELNINGARNA?

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi har
säkerställt att endast ett begränsat antal anställda/styrelsen har tillgång
till det inspelade materialet. Dina uppgifter kan även komma att
behandlas av så kallade personuppgiftsbiträden, det vill säga av
företag som vi anlitar avseende bevakning, säkerhet, kamerasystem,
felanmälan och kundsupport. Dessa parter får inte använda dina
personuppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla
de tjänster de anlitats för och enbart på de villkor vi anger. Likt vårt nuvarande tagg-system.

Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet, t ex vid
polisanmälan eller fullgörande av rättslig process.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du
har även rätt att begära att vi rättar eller raderar dina
personuppgifter. Dessutom har du rätt att begära att vi begränsar
behandlingen av dina personuppgifter och även rätt att invända mot
att vi behandlar dina personuppgifter.

Om du anser att vi har brutit mot reglerna för behandling av
personuppgifter eller har andra funderingar kring personuppgifter kan du
kontakta din nationella dataskyddsmyndighet.

KONTAKT

Lilla Torg FF

Kung Oscars Väg 7

211 33, Malmö

kansliet@lillatorgff.se

2018-05-21 15:03

GDPR


Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar.


Den 25 maj 2018 kommer nya regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt.  Personuppgiftslagen (PUL) ersättas då av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som kommer att vara gemensam för hela EU och som ställer högre krav på hur verksamheter får samla in, använda, hantera och bevara personuppgifter. Du kan läsa mer i vår integritetspolicy om hur vi hanterar de personuppgifter vi samlar in samt vilka rättigheter du har, som att få ett registerutdrag eller bli helt borttagen ur vårt register. Vill du läsa mer om integritetspolicyn så hittar du den under dokument i högra kolumnen.


GDPR vill skydda dina personuppgifter och den data du lämnar ifrån dig och enligt de nya lagarna måste vi informera våra medlemmar om vilka uppgifter vi behöver och varför.


Vilka uppgifter behöver vi?

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, E-postadress, uppgifter till minst en vårdnadshavare (namn, mobilnummer, e-postadress), bild, videoupptagning. Sjukdomar och kostavvikelser kan också vara relevant och viktiga för oss att känna till för att för att skydda och bemöta Er eller ert barn på bästa sätt.

När du lämnar dina personuppgifter till oss ska det kännas tryggt.


Varför behöver vi dina uppgifter?

Personuppgifter används inom idrottsförbund och föreningar

-          För att kunna registrera Er som medlem.

-          För att kunna administrera våra träningar och matcher.

-          För att kunna hantera våra medlems-och träningsavgifter.

-          För att kunna hantera spelarlicenser.

-          För att kunna skicka erbjudanden från våra klädleverantörer och andra               samarbetsparter.

-          För att kunna skicka information och nyheter.

-          För att kunna skicka våra medlemmar på utbildningar.

-          För att kunna delta eller arrangera tävlingar.

-          För att kunna fördela ekonomiskt stöd.

-          För att kunna hantera utmärkelser.

-          För att kunna marknadsföra och uppvisa föreningens verksamhet på vår             hemsida.


Du har rätt att veta allt vi har i våra register om dig

Det är också viktigt att vi informerar dig om att du kan beställa utdrag ur vårt personregister och att du kan kräva att fel uppgifter korrigeras eller raderas. Vid invändningar, felaktigheter eller frågor kan ni vända er till kansliet, ringa 040-981150 eller skicka mail till kansliet@lillatorgff.se.


Riksidrottsförbundet har tagit fram en uppförandekod som ska gälla idrottsföreningar och som ska ses som ett komplement till dataskyddsförordningen. 

 

Dataskyddsförordningen finns här:

Riksidrottsförbundets Uppförandekod finns under här:

Vi vill att du ska veta och känna att vi alltid hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och säkert sätt och i enlighet med de nya reglerna.


Med vänlig hälsning

Lilla Torg FF

Kommande aktiviteter
Inga aktiviteter inbokade
Nyheter från föreningen
Lilla Torg FF, 05/04 10:45 
Lilla Torg FF, 03/04 13:44 
Lilla Torg FF, 26/02 12:48 
Lilla Torg FF, 01/02 17:05 
 
Sponsorer
Facebook
Instagram #lillatorgff