SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Lilla Torg Fotbollförening
Fotboll

 


BLÅ–SVARTA–TRÅDEN

 

 Blå-svarta-tråden är föreningens gemensamma inriktning och ska vara vägledande för alla lag i Lilla Torg FF (LTFF). Detta för att föreningen ska få en kontinuitet i det arbete som alla ledare, tränare, funktionärer och föräldrar utför, samt säkerställa att våra barn och ungdomar får en positiv upplevelse och en fotbollsutbildning baserad på prestation, inte resultat.

 

I Blå-svarta-tråden följer vi Svenska FF:s Fotbollens Spela, Leka och Lär.

(Inriktning för svensk barn- och ungdomsfotboll)

 

 LTFF är en ung förening bildad 2006 för både killar och tjejer i centrala Malmö.

Vi är en förening som har bredden och spelaren i fokus.

 

 Den mening som vi har valt i LTFF till vårt ledord är:

 

”Så många som möjligt så länge som möjligt”

”I så bra verksamhet som möjligt”

 

 

Blå-svarta-tråden är ett levande dokument och kommer att vid behov revideras gällande

Riktlinjer och Spelarutbildningsplan.

 

 Innehåll

1.     Föreningens mål och inriktning

2.     Sportsliga mål: ”I så bra verksamhet som möjligt”

3.     Vägledande principer och riktlinjer

4.     Spelarutveckling

5.     ”Spelaren i Fokus”

6.    Tränare/Ledare i Lilla Torg FF

7.     Förälder i Lilla Torg FF

8.     Spelare i Lilla Torg FF

9.     Att börja spela fotboll i Lilla Torg FF

10.      Lagorganisation

Bilaga 1: Likabehandlingsplan

Bilaga 2: Riktlinjer för de olika åldrarna

 

 

1.   Föreningens mål och inriktning

 

Vi vill att samtliga medlemmar i Lilla Torg FF skall förstå, acceptera och arbeta efter Blå-svarta-tråden. Vi vill leva upp till vårt ledord:

 

”Så många som möjligt så länge som möjligt”

”I så bra verksamhet som möjligt”

 

Med denna mening vill vi säga att idrotten med sitt universella språk spelar en viktig 

roll för att öka förståelsen människor och grupper emellan. Vi vill också poängtera att 

vi jobbar med de fyra fundamenten: Glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att få vara med, samt rent spel.

 

Vi som förening vill också vara med på den resa som Riksidrottsförbundet (RF) startat med Strategi 2025:

 

* En ny syn på träning och tävling.

* Den moderna föreningen.

* Inkluderande idrott för alla.

* Jämställdhet för en framgångsrik idrott.

* Ett stärkt ledarskap.

 

Mer att läsa: https://www.rf.se/

 

2.   Sportsliga mål: ”I så bra verksamhet som möjligt”

 

Stor del av vår kraft ska läggas på utbildning och utveckling av våra barn- och ungdomsspelare (Se separat Spelarutbildningsplan).

 

Utbildningen och utvecklingen av våra barn- och ungdomsspelare ska leda till att vi ska ha både herr- och damseniorlag som i huvudsak ska bestå av egna spelare fostrade i LTFF och där serietillhörigheten är efter kunnande.

 

Vi tycker också att det är viktigt att vi spelar en passningsorienterad fotboll, där bollen ska vara på marken och på detta sätt attrahera spelare, publik m.m.

 

3.   Vägledande principer och riktlinjer

 

Vi följer Svenska Fotbollförbundets (SvFF) riktlinjer för barn- och ungdomsfotboll Fotbollens spela lek och lär (FSLL) som baseras på:

 

·       Barnkonventionen

·       Idrotten vill

·       Svensk fotbolls mål och strategi

·       Aktuell idrottsforskning

·       Beprövad erfarenhet

 

Fotboll för alla

-        Fotboll är en inkluderande idrott där alla är välkomna.

-        Fotboll tar hänsyn till de sju diskrimineringsgrunderna och alla har ett ansvar för att varken begränsa eller kränka varandra.

-        Alla får vara med på lika villkor oavsett sin fotbollsmässiga utveckling.

-        I barnfotbollen varieras gruppsammansättningen där spelare med varierande fotbollsmässig utveckling blandas.

-        Ungdomsfotboll anpassas efter varje spelares individuella intresse.

 

Barns och ungdomars villkor

-        Verksamheten utgår från ett barnrättsperspektiv och anpassas efter spelarens ålder och mognad.

-        Fotboll bedrivs i trygga miljöer.

-        Kamratskap på och utanför planen har hög prioritet.

-        Varje individ får bekräftelse efter sina förutsättningar.

-        Barn och ungdomar görs delaktiga i föreningens verksamhet.

 

Fokus på glädje, ansträngning och lärande

-        Utgångspunkten för all verksamhet är omtanken om individen.

-        Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet.

-        Egen utveckling är överordnad jämförelse med andra.

-        I spelet får spelaren ta egna beslut och lära av framgångar och motgångar.

-        Föräldrar stöttar spelarna men överlåter coachningen till tränarna.

 

Hållbart idrottande

-        Spelarens liv ses I ett helhetsperspektiv där fotbollen är en av flera delar.

-        Fotboll bidrar till att skapa hälsosamma levnadsvanor.

-        SvFF uppmuntrar till att utöva flera idrotter och fritidsaktiviteter.

-        Inom fotbollen bedrivs allsidig träning med hög aktivitet.

-        Medicinska råd efterlevs vid sjukdom eller skada.

 

Fair Play

-        Vi vill varandras framgång.

-        Respekt visas för att föreningar och individer har olika förutsättningar.

-        Diskriminering, trakasserier och mobbing ska aktivt motverkas.

-        Vuxna är goda förebilder för barn och ungdomar.

-        Fotbollens regler efterlevs och domarens beslut respekteras.

 

Mer att läsa: https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/fsll/riktlinjer/

 

Vi som förening stöttar Våga ge rasismen Rött kort

Att man respekterar varandra och behandlar andra som man själv vill bli behandlad

Alla ska vara välkomna

Tar tydligt avstånd från rasism och trakasserier

Att man ska ge alla en chans

Att man i vår förening vågar agera mot rasism

 

                             

Vi ska respektera varandra och känna till de sju diskrimineringsgrunderna

 

Kön

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

Ålder

 

 

Se vidare Likabehandlingsplan (Bilaga 1)

 

och

 

Vi följer RF:s Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

 

www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/riktlinjerforbarn-ochungdomsidrott

 

4.   Spelarutveckling

 

Lilla Torg FF jobbar efter att alla spelares utveckling är viktig. Detta för att vi ska kunna nå vårt mål att utbilda våra barn- och ungdomsspelare samt att herr- och damseniorlag i huvudsak ska bestå av egna spelare fostrade i Lilla Torg FF och där serietillhörighet är efter kunnande. Vi jagar inte en specifik serietillhörighet. 

 

Spelaren är A och O i verksamheten.

 

Det är föreningens och därmed ledarens skyldighet att på ett positivt sätt medverka till att ALLA spelare behandlas och utvecklas individuellt. 

 

Att barn och ungdomar utvecklas olika fort måste vi alltid ha i åtanke. Den långsiktiga utvecklingen är överordnad det kortsiktiga resultatet. Vi ser till att under 5 mot 5 och 7 mot 7 tiden får spelarna pröva olika platser i laget. Det är våra ledares uppgift att argumentera för och påverka för att få spelarna att förstå att det är bäst för dem själva. Vi skall sträva efter att våra spelare utvecklas socialt, både enskilt och i grupp.

 

När det gäller spelare som kommit långt i sin utveckling försöker vi bereda dem möjlighet att träna med äldre lag (Se Spelaren i Fokus nedan och ”Riktlinjer för åldersgrupperna”).

 

Fr.o.m. P/F14 år gäller följande: Spelaren kan tillhöra sitt eget lag (efter ålder) eller annat lämpligt lag. Detta avgörs från fall till fall i samråd mellan ledare, koordinatorn och spelaren. Vi informerar även föräldrarna om att en uppflyttning är på gång. Allt som görs ska komma spelaren till godo.

 

Vi jobbar med att:

 

·      Prata så att spelarna förstår, lyssnar på alla och låter spelarna själva hitta lösningar.

·      Ha övningar anpassade till åldersgruppen. Vi försöker att begränsa oss till två (2) olika övningar per pass. Vi är inte rädda för att köra samma övning ofta! Att repetera/upprepa har en mycket god inlärningseffekt. Vi spelar mycket smålagsspel i olika former på träningen.

·      Efter match ge feedback på prestationen för laget, men framförallt för varje individ.

·      Välkomna de som vill spela i LTFF enligt ”Att spela fotboll i Lilla Torg FF”

 

Att utvecklas är det viktigaste:

 

·      Vi försöker bejaka spelarnas naturliga tävlingsinstinkt. Men vi betonar att vinna inte är det viktigaste, utan vi vill spela en positiv och underhållande fotboll.

·      Vi ser matchen som ett speciellt träningstillfälle och försöker spela som vi tränar.

Prestation och spelarens utveckling går före resultat.

·      Vi försöker vara målmedvetna utan att vara resultatfixerade. Vi utbildar för framtiden.

 

Undantag: Seniorlagen & fr.o.m. P/F16: I DM och ev. kval till U17 Div.1 / U19 Div.1. ska vi delta och nå bästa möjliga resultat för att profilera föreningen. Vid dessa matcher skall bästa lag tas ut oberoende av spelarens normala lagtillhörighet.


5.   ”Spelaren i Fokus”

En spelare som kommit längre i sin utveckling är ett barn/ungdom som visar färdigheter för fotboll klart över genomsnittet i sin åldersgrupp och samtidigt är mottaglig för instruktioner så att han eller hon ständigt utvecklas.

 

Grundprincipen är att alla barn ska träna och spela med sin egen åldersgrupp. I de fall vi har en spelare som kommit längre i sin utveckling (se ovan) och som ledarna tror kan accelerera sin fotbollsutveckling genom att vid vissa tillfällen träna och spela med äldre, kan så ske efter samråd med samtliga berörda ledare, spelaren och föräldrar. Koordinatorn ska hållas underrättad.

 

Fr.o.m. 11-manna är det mer en regel än ett undantag att vi flyttar spelare som har kommit längre i sin fotbollsutveckling till äldre åldersgrupper. 

 

Kriterier vi använder är: Spelförståelse – Teknik – Mottaglighet för instruktion – Inställning

 

Obs! Så klart ska spelaren inte bara vara mogen fysiskt utan även psykiskt för detta steg.

 

 

SPELAREN I FOKUS

 

                                                                                                                                         

 

 

 

               From P/F 14 STU

 

          Extra träning genom SKFF                                SU-Träning P/F 12 & 13

                                                                           Extra träning för de spelare som är längst i

                                                                      sin utveckling.                                

                                                                       Spelförståelse, teknik, mottaglig för instruktion.

      

                                                                                                2 x på våren och 2 x på hösten

 

                                                                                                                               

 

                                                           

             Extra träning P/F 10 +

      Erbjuda spelare att träna ett pass i 

         veckan med äldre åldersgrupp

                 ”Se riktlinjer P/F 10”   

 

 

 

 I vårt arbete med att sätta spelarens utveckling i centrum har vi en organisation med 

tre koordinatorer med olika ansvarsområden. Dessa bildar i sin tur en U-kommitté. 

Detta gör att vi kan ge bättre stöttning till ledarna så att de i sin tur kan utveckla/utbilda spelarna för framtiden. 

 

 

Till de olika åldrarna och spelformerna finns en spelarutbildningsplan knuten. 

 

 

          

 6.   Tränare/Ledare i Lilla Torg FF

 

En tränare/ledare i LTFF ska utveckla och utbilda spelare.

 

För att lyckas med det är det viktigt att:

 

- Förstå, acceptera och agera efter innehållet i Blå-svarta-tråden.

- Jobba efter spelarutbildningsplanen.

- Ha viljan att utbilda sig både internt och externt enligt Blå-svarta-tråden.

- Alla ledare ska gå ”Grönt Kort”

- Alla våra ledare har lämnat in ett registerutdrag enligt RF:s stadgar

 

Se detaljbeskrivning: Att vara tränare/ledare i LTFF.

 

                                                                            

7.   Förälder i Lilla Torg FF

 

Nu när du/ni gett oss förtroendet att lära ditt/ert barn att spela fotboll och att utvecklas inom föreningslivet skall vi göra vårt allra bästa för att du/ni och ert barn ska trivas i LTFF.

 

Du/ni ska veta att vi ser dig/er som en stor resurs för oss för ett lag består inte bara av rollerna som tränare. Vi/laget behöver hjälp med lagledare, cafésamordnare,

lagkasseansvarig och webbansvarig.

 

Engagerade föräldrar blir till stor hjälp för oss vid alla evenemang och träffar som vi gör med spelarna. ”Se/Läs i riktlinjer på vår hemsida”

 

Vi har också några regler som gäller för föräldrar i LTFF:

 

·      Föräldrar ska hjälpa till med transport till och från verksamheten.

·      Föräldrar ska delta på lagets föräldramöten.

·      Föräldrar ska hjälpa till i lagets/klubbens caféverksamhet 2 x per år.

·      Föräldrar ska hjälpa till med klubbens stora lotteridrive till jul. 

·      Hjälpa till vid evenemang som gäller föreningen.

·      Eventuella synpunkter på verksamheten MÅSTE framföras via personliga samtal för att undvika missförstånd. I första hand direkt till ledarna, i andra hand till den som är ansvarig för åldersgruppen.

 

 

Vi som förening följer Skånes Fotbollsförbunds föräldrakort

 

SKÅNES FOTBOLLFÖRBUNDS  FÖRÄLDRAKORT.

 

-       Barn- och ungdomsfotbollen tillhör dem som spelar

-       Du är en viktig vuxen och en förebild. Hjälp till att skapa god stämning på matcher och träningar.

-       Stötta alla barn och ungdomar på matcher och träningar, både i med- och motgång.

-       Respektera och stötta ledarnas beslut. Sätt dig in i föreningens policy.

-       Respektera domarnas beslut. Barn- och ungdomsdomaren är en matchledare under utbildning.

-       Uppehåll dig vid sidan av planen med lite distans till ledare och spelare. Uppträd lugnt och låt barnen spela.

-       Fråga ditt barn om matchen var rolig och spännande – och om spelet var bra. Fokusera inte på resultat.

-       Stötta föreningens ungdomsverksamhet. Din insats blir uppskattad, inte minst av ditt barn.

-       Kom ihåg att det är ditt barn som spelar fotboll och inte du!

8.   Spelare i Lilla Torg FF

 

Som spelare i LTFF kräver vi att du uppträder på ett sportsligt och kamratligt sätt. Dessa regler gäller för allaspelare inom LTFF:

 

·      Kom i tid till träning och match. 

·      Ha alltid med rätt utrustning för träning och match såsom fotbollsskor, benskydd och vattenflaska.

·      Har du feber, kraftig förkylning eller annan sjukdom som kan förvärras av idrottsaktivitet eller smitta andra ska du inte träna eller spela match. Meddela tränare/ledare så tidigt som möjligt att du inte kan delta.

·      Använd ett vårdat språk i samband med träning och match. Här gäller noll tolerans.

·      Uppmuntra istället för att kritisera – var positiv och beröm dina lagkamrater så att de kan utvecklas och ha roligt!

·      Sträva efter att bli bättre på varje träning!

·      Gör alltid ditt bästa för laget och för att få medspelarna att bli bättre!

·      Fokusera på ditt eget spel istället för att kritisera domslut.

·      Tala aldrig illa om andra lag/föreningar eller om spelare och ledare från andra lag/föreningar.

·      Som spelare representerar du vår förening. Uppträd alltid med respekt för detta.

·      Hjälp till att hålla vår idrottsanläggning snygg. Plocka alltid upp skräp efter dig.

 

 

Mindre överträdelser mot dessa regler markeras med tillrättavisning.

Allvarligare eller återkommande överträdelser ska diskuteras med föräldrar och ansvarig för åldersgruppen. Detta kan leda till avstängning från träning och/eller matcher. 

 

För seniorspelare är det tränare och styrelse som tar beslut.

Betald medlemsavgift är krav för träning och match.

 

 

 Se till att ditt fotbollsspelande blir till glädje.

 

 

9.   Att börja spela fotboll i Lilla Torg FF

Att spela fotboll i LTFF ska vara utvecklande och ett positivt minne för resten av livet.

Då det på Mariedals IP finns begränsat med planer och träningstillfällen har vi följande riktlinjer för nya spelare i LTFF:

Fotbollsskolan (5 år)

Välkommen att spela fotboll i vår fotbollsskola. Läs mer på vår hemsida inför varje ny säsong.

Ny spelare 6-9 år

Välkommen att ta kontakt med kansliet eller ledaren direkt för att kunna komma ner och prova på.

 

Ny spelare 10–12 år 

 

Innan du kommer ner till träningen vill vi att du kontaktar någon av våra ledare i den åldersgruppen som du tillhör.

 

A)    Är du mellan 10 och 12 år och vill börja spela fotboll i LTFF men INTE tidigare har spelat i någon förening har vi nedanstående prova-på perioder. 

 

Period 1: Vecka 5 och 6

Period 2: Vecka 33 och 34 samt vecka 46

 

B)    Har du tidigare spelat fotboll med en annan förening och är mellan 10 och 12 år ska du kontakta någon utav våra ledare i den åldersgruppen som du tillhör för att komma överens om en eventuell provträningsperiod. Under två veckor får du sedan provträna och testa på hur det är att spela fotboll i vår förening. Därefter diskuterar du och dina föräldrar tillsammans med lagledare om hur fortsatt träning kan se ut i LTFF.

 

Ny spelare från 13 år

 

Från 13 års ålder tillämpar vi provträning under två veckor för intresserade spelare.

Innan du kommer ner till träningen vill vi att du kontaktar någon av våra ledare i den åldersgruppen som du tillhör.

 

För spelare som kommer från en annan förening ska kansliet informeras och den förening som spelaren kommer ifrån ska kontaktas av vårt kansli innan provtränings tillåts. Detta är extra viktigt fr.o.m. 15 års ålder då licens gäller.

 

Kontaktuppgifter till våra ledare i respektive åldersgrupp finns på vår hemsida under respektive lag. Alternativ ta kontakt med kansliet@lillatorgff.se/bengt@lillatorgff.se


 

10.              Lagorganisation

 

Målet för varje lag i LTFF är att skapa en ledarstab/grupp.

 

Detta görs av två anledningar:

 

·      Blir mindre påfrestning tidsmässigt för varje person om man är fler som delar 

på uppgifterna.

 

·      Blir roligare om man är en grupp som kan bolla idéer och tankar med varandra.

 

Huvudtränare*: Ansvarig för verksamheten (träning, coachning vid match) 

 

Hjälptränare: 1-3 st. vars uppgift är att hjälpa huvudtränaren under träning och match.

                       (Beroende på hur många spelare som finns i åldersgruppen/laget)

 

Administrativt ansvarig: (Lagledare) Hjälper till med hemsidan, diverse kallelser,

kontaktuppgifter, maillistor och material.

 

Ekonomiskt ansvarig: Lagkassor, försäljning etc. etc.

 

Cafésamordnare: Ser till att bemanna kiosken när laget har sin kiosk vecka.

  

*Kan vara två.

 

 Bilaga 1: Likabehandlingsplan

 

Lilla Torg FF:s Likabehandlingsplan, maj 2020

 

Bakgrund

Lilla Torg FF bedriver verksamhet i följande åldersgrupper - barn, ungdom, junior och senior.

 

Syfte

Vårt mål är att alla som direkt eller indirekt medverkar i föreningens verksamhet (aktiva, ledare, medlemmar etc.) ska känna trygghet och gemenskap. Föreningen ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på grund av t.ex. ras, religion, ålder, kön, nationalitet, sexuell läggning, fysiska och psykiska förutsättningar. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att aktivt motverka varje form av kränkande behandling.

 

Förebyggande arbete

Alla inblandade i föreningen, medlemmar, målsmän och ledare ska vara medvetna om likabehandlingsplanen. Nya medlemmar skall ta del av planen. Likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på föreningens hemsida och hos styrelsen. Både män och kvinnor bör vara representerade i styrelsen. Valberedningen skall aktivt söka efter och uppmuntra sökande som tillhör det underrepresenterade könet att delta i styrelsearbetet.

 

Åtgärdande arbete

Om någon inom Lilla Torg FF blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller liknande kränkande behandling rapporteras händelsen till styrelsen. Styrelsens ansvar är att utreda händelsen, påtala och informera om denna likabehandlingsplan samt rikta tillsägelse och föra diskussion med berörda. I de fall den/de berörda är under 18 år vidtalas även målsman. Vid upprepning kan styrelsen besluta om avstängning och/eller uteslutning från föreningens verksamhet.

 

Översyn

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument och ska fortlöpande ses över och vid behov revideras.

 

Styrelsens ansvar

Styrelsen har ett informationsansvar till alla medlemmar angående föreningens likabehandlingsplan. Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att likabehandlingsplanen efterlevs.

Bilaga 2: Riktlinjer för de olika åldrarna

 

Se separat dokument.

 
Sponsorer
Facebook
Instagram #lillatorgff