Välkommen till Lilla Torg FF!
Klubben på Mariedals IP.

Vill du spela med oss?
Gå in under Klubben i menyn ovan och välj Vill du spela med oss..

Vill du veta hur du kan stötta klubben?
Gå in under Klubben ovan och klicka in på SponsringDamer
Premiärseger!
2018-01-28 19:04, Damer
Premiär för året med match mot Malmö City FC i Malmö Mästerskapen.
Damer
Målvakt sökes
2018-01-24 17:49, Damer
Är du målvakt och vill spela i vårt damlag?
Kallelse till Årsmöte 29/1 kl. 1800 i klubbstugan
2018-01-08 18:35

Kära medlemmar!

Härmed bjuds ni in till Lilla Torg FFs Årsmöte

Måndagen den 29 januari med start kl. 18.00
i klubbstugan på Mariedals IP.


Enligt stadgarna ser årsmötet ut enligt dagordning nedan.

Motioner sänds till ordförande Jonas Wiik jonas.wiik71@gmail.com
och skall vara tillhanda senast två veckor innan mötet, dvs senast 15/1.

Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan samtidigt
som den definitiva dagordningen efter justering av ev. inkomna motioner 

(finns under Klubben/styrelsen/dokument).

Vi ber er observera att denna inbjudan endast skickas på detta sätt
(via mail), samt annonseras på vår hemsida. 


Vill också göra er uppmärksamma på att det är många val som skall göras,

ny medlemmar att tillsätta. Valberedningen ber att intresserade hör av sig till

Paula Jinde paula.jinde@gmail.com eller om ni har någon som ni anser att 

valberedningen bör kontakta.

Välkomna!

Jonas Wiik, ordförande Lilla Torg FF


Årsmötesdagordning

* Mötets öppnande
* Frågan om mötets behöriga utlysande
* Val av ordrörande och sekreterare för mötet
* Val av 2 justeringsmän, 
att jämte ordförande justera protokollet och
dessutom biträda vid ev. rösträkning
* Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
* Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
* Revisorernas berättelse
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen,
för den tid revisionen avser
* Fastställande av medlemsavgift
* Val av:
   - Ordförande för en tid av 1 år
   - 3 Ledamöter på 2 år
   - 1 Ledamot på 1 år, fyllnadsval
   - 2 Suppleanter på 1 år
   - 1 Revisor på 1 år
   - 1 Revisorsuppleant på 1 år
   - 2 Valberedningsledamöter på 1 år,
varav en ordförande tillika sammankallande
   - Ombud till Skånes FF:s representatskap
* Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motioner av röstberättigade medlemmar,
minst fjorton dagar före mötet
* Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen
trettio dagar före årsmötet
* Utdelning av förtjänsttecken
* Mötets avslutandeF03/04
Referat: Final Skånecupen F05 - Lilla Torg Fotbollförening
Vinnare i Skånecupen!
2018-01-06 18:37, F03/04
Grattis tjejer till 1:a platsen i Skånecupen - F12
Onsdag kör vi!
2017-10-03 11:30
Imorgon, onsdag 4 oktober, kör vi igång första träningen på Mariedals IP
med vår nya satsning - Damlag!
Välkommen att prova, vi startar kl. 1900 med information och kaffe/fralla
Kl. 2000 går vi ut på konstgräsplanen tillsammans med ledarstaben.

Hjärtlig välkomna!

Lilla Torg FF
Nyheter från våra lag
 
Sponsorer
Instagram #lillatorgff
Facebook