Sponsorer
Instagram #lillatorgff
Facebook
Välkommen till Lilla Torg FF!
Klubben på Mariedals IP.

Vill du spela med oss?
Gå in under Klubben i menyn ovan och välj Vill du spela med oss..

Vill du veta hur du kan stötta klubben?
Gå in under Klubben ovan och klicka in på SponsringKallelse Årsmöte 30/1 kl. 1800, klubbstugan
2017-01-15 22:44

Kära medlemmar!

Härmed bjuds ni in till Lilla Torg FFs årsmöte

Måndagen den 30 januari med start kl. 18.00
i klubbstugan på Mariedals IP.

Enligt stadgarna ser årsmötet ut enligt dagordning nedan.

Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan samtidigt som den definitiva dagordningen efter justering av ev. inkomna motioner
(finns under Klubben/styrelsen/dokument).

Vi ber er observera att denna inbjudan endast skickas på detta sätt
(via mail), samt annonseras på vår hemsida. 

Välkomna!

Jonas Wiik, ordförande Lilla Torg FF

Årsmötesdagordning

* Mötets öppnande
* Frågan om mötets behöriga utlysande
* Val av ordrörande och sekreterare för mötet
* Val av 2 justeringsmän, 
att jämte ordförande justera protokollet och dessutom biträda vid ev. rösträkning
* Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
* Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
* Revisorernas berättelse
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser
* Fastställande av medlemsavgift
* Val av:
   - Ordförande för en tid av 1 år
   - Ledamöter på 2 år (inkl. ev. fyllnadsval)
   - Suppleanter på 1 år
   - Revisor på 1 år
   - Revisorsuppleant på 1 år
   - Valberedningsledamöter på 1 år, varav en ordförande tillika sammankallande
   - Ombud till Skånes FF:s representatskap
* Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motioner
av röstberättigade medlemmar, minst fjorton dagar före mötet
* Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen trettio dagar före årsmötet
* Utdelning av förtjänsttecken
* Mötets avslutande

P03
Skånecupen
2017-01-03 18:43, P03
LILLA TORG FF P03 SPELAR B-final i Skånecupen 6/1 klockan 15.30. 
Kom och heja.
Årsmöte
2016-12-30 16:54
Boka måndagen den 30/1 kl 1800 i klubbstugan på Mariedals IP.
Tack för året som gått!
2016-12-30 13:42
Stort tack för alla spelares fina prestationer 2016
samt föräldrarnas och övriga supporters härliga engagemang.

Extra stort tack till alla ledare, era insatser är ovärderliga!

Gott slut och gott nytt år!

Önskar

Styrelsen
Full aktivitet i klubbstugan
2016-12-29 16:22
Ett härligt gäng Torgare jobbade hårt med att fixa tilli klubbstugan!
Ett litet men effektivt gäng Torgare förvandlade lagerlokalen till en fräsch lektionsal och flyttade cafeet in i nya lokalen.
Nu är det inte långt kvar tills vi alla kan njuta av en mysig klubblokal med ett toppen cafe!!
Tusen Tack till Sofie, Lisa, Marie, Smulan, Mikkis, Terje, Lemmy,  Fredrik, Hannes, Elias, Timmy, Edvin, Linus, Love och Isak som gjorde ett jätte jobb!

Nyheter från våra lag
P03, 12/01 21:50 
F09/10/11, 12/01 14:57 
F07/08, 12/01 14:49