Sponsorer
Instagram #lillatorgff
Facebook
Välkommen till Lilla Torg FF!
Klubben på Mariedals IP.

Vill du spela med oss?
Gå in under Klubben i menyn ovan och välj Vill du spela med oss..

Vill du veta hur du kan stötta klubben?
Gå in under Klubben ovan och klicka in på SponsringJuniorer
Spelare sökes!
2017-02-02 22:07, Juniorer
Juniorlaget söker spelare!
Årsmöte & medlemsbrev
2017-01-26 23:05
Påminnelse om att det är Årsmöte för fotbollsföreningen Lilla Torg FF
måndag 30 januari kl. 1800 i klubbstugan på Mariedals IP.
Dagordning finner ni på hemsidan under styrelsen / dokument / årsmöte

Medlemsbrev finns att läsa på hemsidan under styrelsen / dokument / medlemsbrev
Januaribrevet finner ni där eller vi länken nedan.

Välkomna på måndag!

Styrelsen
P01
Guld och Brons Grabbarna
2017-01-21 12:28, P01

Vilken kväll och natt i Harlösahallen!

Vi åkte dit med två lag som båda tog sig upp på prispallen! Kallelse Årsmöte 30/1 kl. 1800, klubbstugan
2017-01-15 22:44

Kära medlemmar!

Härmed bjuds ni in till Lilla Torg FFs årsmöte

Måndagen den 30 januari med start kl. 18.00
i klubbstugan på Mariedals IP.

Enligt stadgarna ser årsmötet ut enligt dagordning nedan.

Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan samtidigt som den definitiva dagordningen efter justering av ev. inkomna motioner
(finns under Klubben/styrelsen/dokument).

Vi ber er observera att denna inbjudan endast skickas på detta sätt
(via mail), samt annonseras på vår hemsida. 

Välkomna!

Jonas Wiik, ordförande Lilla Torg FF

Årsmötesdagordning

* Mötets öppnande
* Frågan om mötets behöriga utlysande
* Val av ordrörande och sekreterare för mötet
* Val av 2 justeringsmän, 
att jämte ordförande justera protokollet och dessutom biträda vid ev. rösträkning
* Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
* Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
* Revisorernas berättelse
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser
* Fastställande av medlemsavgift
* Val av:
   - Ordförande för en tid av 1 år
   - Ledamöter på 2 år (inkl. ev. fyllnadsval)
   - Suppleanter på 1 år
   - Revisor på 1 år
   - Revisorsuppleant på 1 år
   - Valberedningsledamöter på 1 år, varav en ordförande tillika sammankallande
   - Ombud till Skånes FF:s representatskap
* Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motioner
av röstberättigade medlemmar, minst fjorton dagar före mötet
* Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen trettio dagar före årsmötet
* Utdelning av förtjänsttecken
* Mötets avslutande

P03
Skånecupen
2017-01-03 18:43, P03
LILLA TORG FF P03 SPELAR B-final i Skånecupen 6/1 klockan 15.30. 
Kom och heja.
Nyheter från våra lag
P01, 18/02 10:11 
P05, 15/02 15:19 
F03/04, 12/02 23:34