Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Lagsponsring

Lilla Torg FF välkomnar sponsorer till de enskilda lagen.

Lagsponsring kan vara pengar till lagkassan eller köp av produkter, t.ex matchställ.

Om sponsringen består av pengar till lagkassan, fördelas sponsorpengarna enligt 75/25 procent till laget respektive klubben.

Sponsring ska vara förenlig med Lilla Torg FF:s värderingar och policy.

Det är alltid Lilla Torg FF:s styrelse som beslutar om sponsring, både på lag‐ och klubbnivå.

Överenskommelse om sponsring får aldrig träffas utan godkännande av styrelsen.


Läs mer i Riktlinjer för lagsponsring här


Printa ut broschyr om lagsponsring här

 
Sponsorer
Facebook