Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kallelse Årsmöte 30/1 kl. 1800, klubbstugan
2017-01-15 22:44

Kära medlemmar!

Härmed bjuds ni in till Lilla Torg FFs årsmöte

Måndagen den 30 januari med start kl. 18.00
i klubbstugan på Mariedals IP.

Enligt stadgarna ser årsmötet ut enligt dagordning nedan.

Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan samtidigt som den definitiva dagordningen efter justering av ev. inkomna motioner
(finns under Klubben/styrelsen/dokument).

Vi ber er observera att denna inbjudan endast skickas på detta sätt
(via mail), samt annonseras på vår hemsida. 

Välkomna!

Jonas Wiik, ordförande Lilla Torg FF

Årsmötesdagordning

* Mötets öppnande
* Frågan om mötets behöriga utlysande
* Val av ordrörande och sekreterare för mötet
* Val av 2 justeringsmän, 
att jämte ordförande justera protokollet och dessutom biträda vid ev. rösträkning
* Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll
* Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året
* Revisorernas berättelse
* Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, för den tid revisionen avser
* Fastställande av medlemsavgift
* Val av:
   - Ordförande för en tid av 1 år
   - Ledamöter på 2 år (inkl. ev. fyllnadsval)
   - Suppleanter på 1 år
   - Revisor på 1 år
   - Revisorsuppleant på 1 år
   - Valberedningsledamöter på 1 år, varav en ordförande tillika sammankallande
   - Ombud till Skånes FF:s representatskap
* Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motioner
av röstberättigade medlemmar, minst fjorton dagar före mötet
* Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen trettio dagar före årsmötet
* Utdelning av förtjänsttecken
* Mötets avslutande


Nyhetsarkiv
Intersport2020-12-02 17:14
2020-11-19 16:20
Många, många nyheter2020-10-14 14:41
Sponsorhuset2020-01-20 11:23
2019-12-04 13:15
Koordinator!2019-11-29 11:00
Miljonlotteriet2019-09-25 18:54
STOP!2019-09-20 11:54
Händer saker!2019-08-23 17:00
Välkommen Bengt2019-05-03 09:39
På återseende Hans 2019-05-03 09:36
Seriepremiär !2019-04-06 00:09
Malmömästare!2018-05-30 22:54
MM-final på Mariedal!2018-05-29 11:37
Onsdag kör vi!2017-10-03 11:30
Seriesegrare!2017-09-24 16:05
Lilla Torg-dagen 11 Juni2017-06-01 09:19
Medlemsbrev Maj2017-05-28 17:08
Medlemsbrev2017-03-27 13:40
2017-03-23 18:54
Årsmöte & medlemsbrev2017-01-26 23:05
Årsmöte2016-12-30 16:54
Tränarutbildning2016-10-09 20:29
Många vill spela i LTFF2016-09-30 22:00
Höststart & Medlemsbrev2016-08-24 22:36
Caféet på G2016-06-18 10:20
Ulf in action2016-05-12 17:17
Medlemsdagar Intersport2016-03-11 22:25
Ledarträff2016-03-06 16:17
Mariedals IP2016-02-16 21:28
Kick Off2016-01-16 18:37
Kallelse till Årsmöte2016-01-14 21:28
Ledarträff2016-01-12 10:20
 
Sponsorer
Facebook