Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.

Kallelse till Årsmöte
2016-01-14 21:28
Glöm inte bort att komma på årsmötet!
Kära medlemmar!

Härmed bjuds ni in till Lilla Torg FFs årsmöte
Lördagen den 30 januari med start kl. 10.00
i klubbstugan på Mariedals IP.
Kaffe & fralla finns framdukat från kl. 09.30

Enligt stadgarna ser årsmötet ut enligt dagordning nedan.

Verksamhetsberättelsen läggs ut på hemsidan samtidigt som den definitiva dagordningen
efter justering av inkomna motioner.
(finns under Klubben/styrelsen/dokument)

Motioner skall inkomma senast 16/1 (två veckor innan mötet enligt stadgan)
till kansliet@lillatorgff.se eller direkt till ordförande, Jonas Wiik, jonaswiik71@gmail.com.

Vi ber er observera att denna inbjudan endast skickas på detta sätt (via mail), 
samt annonseras på vår hemsida. 

Årsmötet gästas av Linnea Skoog från SISU. 

Välkomna!

Lilla Torg FF
Jonas Wiik, ordförande


1.   Mötets öppnande. 
2.   Frågan om mötets behöriga utlysande. 
3.   Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
4.   Val av 2 justeringsmän, att jämte ordförande justera protokollet och dessutom biträda vid ev. rösträkning. 
5.   Uppläsning av föregående årsmötesprotokoll. 
6.   Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året. 
7.   Styrelsens förvaltningsberättelse. 
8.   Revisorernas berättelse. 
9.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
10. Fastställande av medlemsavgifter 
11. Val av: 
           Ordförande för en tid av 1 år 
           3 st ledamöter på 2 år 
           1 st ledamot på 1 år (fyllnadsval) 
           2 st suppleanter på 1 år vardera  
           1 st revisor på 1 år 
           1 st revisor suppleant på 1 år 
           2 st valberedningsledamöter på 1 år, varav en ordförande tillika sammankallande 
           Ombud till Skånes FF:s representantskap 
12. Behandling av förslag från styrelsen samt till styrelsen inlämnade motioner
     av röstberättigade medlemmar, minst fjorton dagar före mötet. 
13. Förslag om stadgeändring skall inlämnas till styrelsen trettio dagar före årsmötet. 
14. Utdelning av förtjänsttecken 
15. Mötets avslutande

 


Nyhetsarkiv
Intersport2020-12-02 17:14
2020-11-19 16:20
Många, många nyheter2020-10-14 14:41
Sponsorhuset2020-01-20 11:23
2019-12-04 13:15
Koordinator!2019-11-29 11:00
Miljonlotteriet2019-09-25 18:54
STOP!2019-09-20 11:54
Händer saker!2019-08-23 17:00
Välkommen Bengt2019-05-03 09:39
På återseende Hans 2019-05-03 09:36
Seriepremiär !2019-04-06 00:09
Malmömästare!2018-05-30 22:54
MM-final på Mariedal!2018-05-29 11:37
Onsdag kör vi!2017-10-03 11:30
Seriesegrare!2017-09-24 16:05
Lilla Torg-dagen 11 Juni2017-06-01 09:19
Medlemsbrev Maj2017-05-28 17:08
Medlemsbrev2017-03-27 13:40
2017-03-23 18:54
Årsmöte & medlemsbrev2017-01-26 23:05
Årsmöte2016-12-30 16:54
Tränarutbildning2016-10-09 20:29
Många vill spela i LTFF2016-09-30 22:00
Höststart & Medlemsbrev2016-08-24 22:36
Caféet på G2016-06-18 10:20
Ulf in action2016-05-12 17:17
Medlemsdagar Intersport2016-03-11 22:25
Ledarträff2016-03-06 16:17
Mariedals IP2016-02-16 21:28
Kick Off2016-01-16 18:37
Kallelse till Årsmöte2016-01-14 21:28
Ledarträff2016-01-12 10:20
 
Sponsorer
Facebook